Mindblown: a blog about philosophy.

 • Dlaczego Bóg dał nam przykazania?

  Przykazania, znane również jako Dekalog, są zbiorem dziesięciu nakazów i zakazów, które, według Biblii, Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj. Stanowią one fundamentalne zasady moralne i etyczne, które mają kierować życiem wierzących w Boga. W chrześcijaństwie przykazania są uważane za ważny element wiary i służą jako moralny kompas dla wierzących. Są one uniwersalne i niezmiennie…

 • Dlaczego Bóg kocha, a mimo to pozwala na wojnę?

  Miłość Boża jest jednym z podstawowych założeń chrześcijaństwa. Wierzy się, że Bóg kocha każde stworzenie i pragnie dla niego najlepszego. Jego miłość jest nieskończona, bezwarunkowa i niezmienna. Jednakże obecność wojen i cierpienia na świecie często stawia pod znakiem zapytania Jego wszechogarniającą miłość. Dla wielu teologów i wierzących miłość Boża nie jest sprzeczna z istnieniem wojen.…

 • Czy Bóg wybacza wszystkie grzechy?

  Grzech w chrześcijaństwie jest postrzegany jako akt, myśl lub zaniedbanie sprzeczne z Boską wolą i miłością. Jest to zbłądzenie od Bożych praw i porządku stworzenia. Każdy grzech oddziela człowieka od Boga, tworząc przepaść, którą trudno przekroczyć. Jednak chrześcijaństwo oferuje narzędzia do przezwyciężenia tej przepaści, dając nadzieję na pojednanie z Bogiem. Biblijna perspektywa na wybaczenie Biblia…

 • Czy Bóg wybaczy rozwód?

  Od wieków, stanowisko Kościoła wobec rozwodu było jasne i niezachwiane. Rozwód był uważany za czyn sprzeczny z naukami Chrystusa. W ciągu wieków, społeczeństwo i jego postawy wobec rozwodu ewoluowały, ale doktryna Kościoła pozostała stała. Jednakże w wielu tradycjach chrześcijańskich, istnieje rozróżnienie między aspektem cywilnym rozwodu a jego duchowym znaczeniem. Biblijne podejście do rozwodu W Starym…

Czy możesz polecić książkę?