Co którego dnia stworzył Bóg? Wstęp do opisu stworzenia świata w Biblii

W pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Starego Testamentu, znajduje się opis stworzenia świata przez Boga. Jest to jedno z najbardziej znanych i fundamentalnych dla chrześcijańskiej wiary fragmentów Biblii. Opis ten prezentuje stworzenie świata w ciągu siedmiu dni.

Pierwszy dzień: Światłość i ciemność

Bóg rozpoczął dzieło stworzenia od rozdzielenia światłości od ciemności. „Niech będzie światłość” – powiedział, a światłość zaistniała. Nazwał ją „dniem”, a ciemność „nocą”. Tak minął pierwszy dzień.

Drugi dzień: Niebo i wody

Następnego dnia Bóg stworzył firmament rozdzielający wody pod firmamentem od wód nad nim. Firmament nazwał „niebem”. Dzięki temu powstała przestrzeń między ziemią a niebem, jaką znamy dzisiaj.

Trzeci dzień: Lądy, morza i roślinność

Bóg postanowił zebrać w jedno miejsce wody pod niebem, dzięki czemu pojawiły się lądy. Następnie nakazał, by ziemia wydała roślinność: trawy, zioła i drzewa owocowe. W ten sposób ziemia zaczęła być pokryta zielenią.

Czwarty dzień: Słońce, księżyc i gwiazdy

W czwartym dniu Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Służyły one do oddzielania dnia od nocy oraz do oznaczania por roku, dni i lat. Słońce stało się głównym źródłem światła w ciągu dnia, a księżyc w nocy.

Piąty dzień: Ptaki i stworzenia wodne

Bóg postanowił wypełnić wody i powietrze stworzeniami. Tak narodziły się wielkie potwory morskie, ryby i ptaki. Bóg pobłogosławił je, mówiąc, by były płodne i rozmnażały się.

Szósty dzień: Zwierzęta lądowe i człowiek

Bóg stworzył zwierzęta lądowe: bydło, gady i dzikie zwierzęta. Następnie stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Człowiek otrzymał władzę nad resztą stworzeń i ziemią. W ten sposób Bóg zakończył dzieło stworzenia.

Siódmy dzień: Dzień odpoczynku – święto sabatu

Po sześciu dniach stworzenia, Bóg postanowił odpocząć. Uświęcił siódmy dzień, czyniąc go dniem świętym, znanym jako sabat. Ten dzień stał się symbolem odpoczynku i uświęcenia dla ludzi w tradycji judeochrześcijańskiej.

Interpretacja biblijnego opisu stworzenia

Opis stworzenia w Księdze Rodzaju nie jest dokładnym opisem naukowym powstania świata. Dla wielu teologów i wierzących jest on raczej poetyckim i teologicznym przedstawieniem istoty i celu stworzenia przez Boga. Interpretacje tego opisu były różne w ciągu wieków i zależały od kultury, w której były rozważane, ale jego głęboki sens pozostaje niewzruszony: Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje.

Powiązane Wpisy